Przekaż

KRS 0000182998

Historia

Pomysł stworzenia miejsca, które skupiałoby wolontariuszy w Kraśniku zrodził się w 2003 r. Inicjatywa założenia Stowarzyszenia powstała oddolnie. Założyciele Centrum zauważyli ogromną potrzebę pomagania dzieciom. W związku z tym, zaangażowali wolontariuszy, by wspólnie z nimi udzielać pomocy, początkowo tylko w odrabianiu lekcji, później w rozwijaniu zainteresowań dzieci, ich pasji i talentów. Drugim argumentem przemawiającym za tym, by założyć Stowarzyszenie była grupa młodzieży, która odwiedzała mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dało to impuls do zweryfikowania potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie oczekiwanych wolontariuszy. Organizacje najczęściej potrzebowały wolontariuszy do prac w zakresie pomocy społecznej. W wyniku konsultacji z organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi zostało powołane Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Pierwsze środki na działalność otrzymaliśmy na zadania publiczne realizowane ze środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, których dysponentem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. W tym czasie nawiązaliśmy kontakt z Centrum Wolontariatu w Lublinie, od którego otrzymaliśmy merytoryczne informacje o tym, jak wygląda struktura Centrum oraz na jakich warunkach funkcjonuje. Rozpoczęliśmy współpracę z Centrami Wolontariatu w Polsce i po spełnieniu odpowiednich warunków dołączyliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Centrum Wolontariatu.

Wraz z rozwojem Centrum pojawiła się konieczność wynajęcia pomieszczeń biurowych i w październiku 2006 otworzyliśmy Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Nasza siedziba mieści się przy ul. Klasztornej 3 w Kraśniku w budynkach po klasztorze kanoników regularnych, który powstał w drugiej połowie XVI w. Dzięki temu miejsce jest łatwo identyfikowane. Do atutów budynku należy to, że jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 10 grudnia 2007 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Dokonano wyboru nowego członka Zarządu, nowego członka Komisji Rewizyjnej oraz przyjęto pięciu nowych członków. W tym dniu podjęto również uchwałę dotyczącą utworzenia i prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, czyli Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni”.

Zajęcia w Świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach  14:00 – 18:00. Nasi wychowankowie mogą skorzystać ze wspólnego odrabiania lekcji oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Na miejscu zawsze zorganizowany jest posiłek i herbata dla wszystkich uczestników. Każdego dnia zaplanowane są zajęcia tematyczne: teatralne, plastyczne, doświadczalne i lego technic, zajęcia sportowe na boisku „Orlik” oraz zajęcia „wesoło i kreatywnie”. Należy wspomnieć, że Świetlica była współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. Od 2013 roku, po zmianie ustawy placówka współfinansowana jest przez Urząd Miasta Kraśnik.

Oprócz wspomnianej działalności w Świetlicy Środowiskowej, nasi wolontariusze biorą cykliczny udział w różnych akcjach. Najważniejszymi z nich są zbiórki żywności organizowane przez Banki Żywności. Ponadto, co roku bierzemy czynny udział w „Biegu po uśmiech” – imprezie zapoczątkowanej w 1994 roku, mającej formułę biegów przełajowych, organizowanej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce i SOS Wioskę Dziecięcą w Kraśniku.

W związku z posiadanym doświadczeniem w pracy z dziećmi, wyszliśmy naprzeciw potrzebom i rozpoczęliśmy działalność polegającą na organizowaniu eventów, festynów i pikników. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nasze Stowarzyszenie przyjęcia urodzinowe dla najmłodszych, które są przygotowywane indywidualnie i dopasowywane w zależności od potrzeb.

W dalszym ciągu staramy się systematycznie rozwijać naszą działalność. W każdy czwartek w siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są bezpłatne porady prawne, natomiast w miesiącach styczeń – kwiecień można za darmo rozliczać swoje PIT-y, przy okazji przekazując 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie.

Centrum Wolontariatu w Kraśniku prowadzi również zajęcia z baletu klasycznego, które prowadzone są dla dwóch grup wiekowych przez profesjonalnego instruktora baletu.

W siedzibie Stowarzyszenia dostępne są kroniki prowadzone od początku naszej działalności.

Scroll to Top