Przekaż

KRS 0000182998

Świetlica środowiskowa “Słońce na dłoni”

Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego zwana Świetlicą środowiskowa „Słońce na dłoni” prowadzona jest przez Centrum Wolontariatu
w Kraśniku w kamienicy przy ul. Kościuszki 26. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00, zaś w okresie ferii i wakacji w godzinach od 10.00 do 14.00.

Uczestnikiem Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia do ukończenia szkoły średniej.
Posiadamy bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania.
Mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania:
Kulinarne – „Cztery pory roku na talerzu’’
Plastyczne – „Rysuj, maluj, czaruj – bądź kreatywny”
Sportowe – „Sport to zdrowie”
W siłowni – „Sport naszą siłą”

Wychowawcy dokładają wszelkich starań by zajęcia były atrakcyjne i ciekawe. W roku szkolnym pomagają w odrabianiu lekcji oraz wyrównują braki edukacyjne u podopiecznych.
Okres wakacji jest czasem rekreacji, integracji oraz wspólnych zabaw na świeżym powietrzu.

Zajęcia w Świetlicy są bezpłatne!

Każdego dnia wychowankowie mają zapewniony posiłek w postaci podwieczorków.

  • Urzędu Miasta Kraśnik;
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

Scroll to Top