Przekaż

KRS 0000182998

Sieć

Centrum Wolontariatu w Kraśniku przynależy do:

Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce od 2008 r. http://www.wolontariat.org.pl/
Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) od 2010 r. http://www.flop.lublin.pl/
Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (PPL LOS) http://los.lublin.pl/od 2011r.
Centrum Wolontariatu w Kraśniku jest od 2009 roku zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Scroll to Top